Bedouin at Wadi Gazella, Sinai, Egypt

Additional Info

  • Media: Watercolour
  • Size: 33x50cm
  • Price: ¬£1,950